Viken Skog SA

Viken Skog SA er et skogeierandelslag for ca 10 600 skogeiere i Buskerud, Vestfold, Siljan i Telemark, det meste av Akershus og i deler av Oslo, Østfold og Oppland.
 

Andelslagets formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkasting på andelseiernes skogeiendommer.

Dette gjøres ved å:

  • fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett.
  • arbeide for best mulig pris og avsetning for andelseiernes virke og for et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester.
  • styrke andelseiernes faglige utvikling og interesser.
  • stimulere til næringsutvikling, bidra til forskning og utvikling og økt bruk av lønnsomme produkter.
  • la andelseierne få avkastning med grunnlag i den verdiutvikling som Viken Skog BAs kapital får.

 

Noen fakta om Viken Skog SA:

Andelslaget Viken Skog SA ble vedtatt 7. november 2005 og startet sin virksomhet 1. januar 2006.

Viken Skog SA er en videreføring av Viken Skogeierforening som ble etablert 16. desember 1999 og var operativ fra 1. januar 2000.

Viken Skog SA er landets største skogeierandelslag med rundt 2 mill kbm i tømmerkjøp fra andelseierne som tilsvarer 30 - 35 % av skogeiersamvirkets totale tømmerkjøp og 25 - 30 % av landets avvirkning.

Årlig omsetning i andelslaget er omtrent 1 mrd. kr. - med en egenkapital på ca 1 mrd kr og en andelskapital på ca 260 mill kr.

Årlig tjenestesalg er i størrelsesorden 200 - 250 mill kr - herunder utførelse av skogsdrift med 1,3 - 1,4 mill kbm.

Andelslagets hovedkontor ligger i Hønefoss.

Adresseopplysninger:

Postadresse:
Postboks 500 Sentrum
3504 Hønefoss

Besøksadresse:
Hvervenmoveien 47
3511 Hønefoss

Telefon: 32 10 30 00
Telefaks: 32 10 30 01
E-post: e-post@viken.skog.no
E-post fakturamottak: faktura@viken.skog.no
Org nr: NO 988 983 772 MVA

Klikk her for å se på kartet hvor vi har vårt hovedkontor.